Zezwolenia i Certyfikaty   □

Zakres czynności    □

Tabela opłat    ■

Warsztat samochodowy    □

Patronat nad Stacją    □

Urządzenia i oprogramowanie    □


Akceptujemy karty płatnicze


[ Powrót do poprzedniej strony ]

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta

Stacja Kontroli Pojazdów - opłaty


Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są opłaty zawarte w poniższej tabeli opłat zgodnej z cennikiem ogłoszonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261 z dn. 14 października 2004 r.).
W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego, od 2004 r. obowiązuje dodatkowo opłata ewidencyjna w wysokości 2 zł (Dz.U. 227 z 2003 r., poz. 2254).
 

 TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.
(Dz.U. nr 223 poz. 2261 z dn. 14 października 2004 r.)

Opłata w zł   
 (zawiera VAT)

1.  Okresowe badanie techniczne:

 

B001  0BT - motocykl 62,00
B002  0BT - samochód osobowy 98,00
B003  0BT - samochód ciężarowy do 3,5 t d.m.c. 98,00
B004  0BT - taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
B005  0BT - pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
B006  0BT - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za bad. specjalistyczne) 63,00
B007  0BT - pojazd przystosowany do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00

2.  Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

B008  PSM - skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
B009  PSM - ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00

B010  PSM - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00
B011  PSM - toksyczności spalin 14,00
B012  PSM - poziomu hałasu 20,00
B013  PSM - geometrii kół jednej osi 36,00
B013  PSM - działania amortyzatorów jednej osi 14,00
B014  PSM - wszystkich innych usterek łącznie 20,00

3.  Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:

B016  PBT - motocykl 116,00
B017  PBT - motorower 116,00
B018  PBT - samochód osobowy 169,00
B018  PBT - samochód ciężarowy do 3,5 t d.m.c. 169,00

4.  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

B020  DBT - określone usterki i warunki techniczne 20,00
B021  DBT - po wypadku, kolizji drogowej (badanie specjalistyczne) 94,00
B022  DBT - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00

5. Pozostałe dodatkowe badania techniczne:

B023 PDBT - pojazdu zarejestrowanego, w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

114,00

B024 PDBT - pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

B025 PDBT - pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany
(za warunki dodatkowe)

50,00

B026 PDBT - pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

B027 PDBT - pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestrac.

82,00

B028 PDBT - po naprawie pojazdu, w przypadku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na kwotę powyżej 2000 zł

50,00

B029 PDBT - ustalenie danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00

B030 PDBT - badanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń

94,00

6Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

B031  DWT - prawidłowości przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy

35,00

B032  DWT - dodatkowe warunki techniczne dla pojazdu przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze

21,00

B033     PC - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od war. techn.

82,00

B034     PC - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia

255,00

 

[Powrót na górę strony]

Poza czynnościami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, w trakcie wykonywania badania technicznego w naszej Stacji PO-014/P nieodpłatnie ustawiamy światła główne z ew. wymianą żarówek, w razie konieczności uzupełniamy powietrze w ogumieniu, przy silnikach gaźnikowych regulujemy poziom spalin. Możemy również uzupełnić płyny eksploatacyjne, wodę w akumulatorze itp.

[Powrót na górę strony]
 

© mf 2003-2010

Strona główna  |  Stacja Kontroli Pojazdów  |  Warsztat  |  Sklep  |  Biuro Obsługi Klienta